Informacje “Trójki”

Styczeń – informacja o płatnościach za obiady

UCZNIOWIE: 19 x 3,50zł = 66,50 zł
DOROŚLI: 19 x 7,00zł =133,00zł

Płatne przelewem na konto szkoły do 08 stycznia 2017 r.

Konto do opłat za obiady


Zespół Szkół Publicznych nr 3
ul. B. Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew

nr konta 09 8407 0003 0019 1274 2000 0002

z dopiskiem imię i nazwisko dziecka opłata za obiad / styczeń

Za każdy dzień spóźnienia z należnością naliczane będą odsetki.