Informacje “Trójki”

STOP – FONOHOLIZM

MÓJ PRZYJACIEL TELEFON

STOP – FONOHOLIZM

Młodemu człowiekowi trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez telefonu komórkowego. Okazuje się, że zbyt częste korzystanie z komórki prowadzi do uzależnienia – fonoholizmu. Objawia się nadmiernym przywiązywaniem uwagi do telefonu komórkowego oraz nadużywaniem go w różnych codziennych sytuacjach. W konsekwencji może powodować osłabienie tradycyjnych więzi społecznych, zarówno w rodzinie jak i kontaktach z rówieśnikami, zubożenie języka komunikacji. Młody człowiek pisząc smsy używa specyficznego, skrótowego języka. Ten sposób komunikacji przenosi często na kontakty bezpośrednie, a to może prowadzić do częstych błędów językowych, widocznych w mowie i piśmie. W dłuższej perspektywie syndrom nadmiernego uzależnienia od telefonu komórkowego może powodować trudności w nawiązywaniu relacji bezpośrednich, zanik zainteresowań i pasji młodego człowieka, zaburzenia funkcji biologicznych, co może przełożyć się na trudności w nauce, a później w pracy. Warto przyjrzeć się temu zjawisku i szukać konstruktywnych rozwiązań.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast