Informacje “Trójki”

Przedstawienie edukacyjne

Pani Małgorzata  Lipińska zaprosiła dzieci z edukacji  wczesnoszkolnej na spektakl  teatralny pt.,, Poskromienie  nieznośnego smoka”. W widowisku były  atrakcyjne  kostiumy oraz wesołe i skoczne piosenki. Poruszane były także treści ważne dla dzieci. Uczulenie na zjawisko  agresji i przemocy,  przestrzeganie norm i reguł, stosowanie w praktyce  form grzecznościowych. Aktorzy podczas przedstawienia pokazali uczniom w jaki sposób  rozwiązywać konflikty i prawidłowo funkcjonować w grupie.Uczyli sztuki empatii i komunikowania się. Spektakl  bardzo się  spodobał.