Informacje “Trójki”

Poznajemy zawody

Zajęcia edukacyjne w ramach orientacji zawodowej odbyły się w MGOPS w Pleszewie. Dzieci miały okazję poznać zadania pracownika socjalnego i charakter takiej pracy. Wykonaliśmy plakat z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.