Informacje “Trójki”

Poznajemy tajniki zawodów – leśnik

Zajęcia edukacyjne z panią Martyną Frąszczak z Nadleśnictwa Taczanów odbyły się w ramach orientacji zawodowej. Poznaliśmy tajniki zawodu leśnik. Przy okazji mogliśmy obejrzeć inscenizację ,, Kogo bał się las? “