Informacje “Trójki”

Portret Dziecka

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach  oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia udziału w “Internetowym Przeglądzie Fotograficznym “Portret Dziecka”.
Przegląd skierowany jest do wszystkich internautów – bez ograniczeń wiekowych zajmujących się fotografią nieprofesjonalnie

Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane są do 26 czerwca 2020 r.
Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 2 fotografie o ww. tematyce. “Portret Dziecka”, dowolna interpretacja tego zagadnienia, dopuszczalne różne metody graficzne oraz obróbka zdjęć.

Zdjęcia w formacie jpg o wymiarach jednego boku minimalnie 1600 pikseli i w plikach nieprzekraczających 4MB należy nadsyłać drogą e-mailową na adres artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z tematem wiadomości: Internetowy Przegląd Fotograficzny “Portret Dziecka”

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia kliknij i pobierz