Informacje “Trójki”

Porady logopedy

Moje dziecko nie chce mówić…

Do gabinetów logopedów i psychologów dziecięcych coraz częściej trafiają rodzice zaniepokojeni faktem, że ich dziecko „nie chce mówić”. Prośby i zachęcanie do mówienia nie przynoszą pożądanych efektów. Jednocześnie rodzice twierdzą, że dziecko nie należy do nieśmiałych. Najczęściej okazuje się, że niechęć do kontaktu werbalnego w określonych sytuacjach wynika z zaburzenia lękowego zwanego mutyzmem wybiórczym. O ile jeszcze kilka lat temu dzieci obciążone tym zaburzeniem pojawiały się w naszej szkole sporadycznie, o tyle ostatnio ich liczba wzrasta.

„W terapii u dziecka z mutyzmem wybiórczym kluczową rolę odgrywa czas. Im wcześniej zostanie ona rozpoczęta tym większe szanse dla dziecka na pozytywne jej zakończenie. Rodzice i nauczyciele winni wiedzieć jak uniknąć zniechęcania dziecka do komunikacji, jak rozwijać w nim poczucie kompetencji i pewności siebie.” Polecamy lekturę całego artykułu: Dziecko z mutyzmem wybiórczym – charakterystyka zjawiska oraz sposoby przeciwdziałania trudnościom” Aleksandra Bawolska – Piszczatowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zachęcamy do kontaktu z logopedą szkoły, panią Edytą Ampułą – więcej informacji o pracy logopedy oraz skorzystania z ćwiczeń polecanych przez nią, umieszczanych na padlecie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Padlet PPP – zapraszamy

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast