Informacje “Trójki”

Płatności za obiady

W związku ze strajkiem nauczycieli,

płatność za obiady w miesiącu kwietniu dokonujemy zgodnie z informacją, którą otrzymaliście Państwo lub zgodnie z informacją ze strony internetowej. W miesiącu maju zostaną dokonane odpisy za miesiąc kwiecień.