Informacje “Trójki”

Płatności za obiady szkolne – PAŹDZIERNIK 2017 r

Uczniowie – 77,00 zł

Nauczyciele – 154,zł

Pozostali dorośli – 166,32 zł