Informacje “Trójki”

Płatności za obiady – Marzec 2019

Uczniowie – 84,00 zł
Nauczyciel – 157,50 zł
Dorośli –    170,10 zł

Płatne do 08 -go marca