Informacje “Trójki”

Płatności za obiady – Styczeń 2019

Uczniowie – 48,00 zł
Nauczyciel – 90,00 zł
Dorośli –    97,20 zł

Płatne do 08 -go stycznia