Informacje “Trójki”

Płatności za obiady – luty

Uczniowie – 35,00 zł
Nauczyciel – 70,00 zł
Dorośli –75,60 zł

Płatne do 08 -go lutego