Informacje “Trójki”

Płatności za obiady – styczeń

Uczniowie – 70,00 zł
Nauczyciel – 140,00 zł
Dorośli –151,20 zł

Płatne do 08 -go stycznia