Informacje “Trójki”

Pierwszoklasiści w Ośrodku Wsparcia.

Pierwszoklasiści w czasie spotkania integracyjnego połączonego z warsztatami muzycznymi, które odbyło się w Ośrodku Wsparcia.