Informacje “Trójki”

Pierwsza pomoc

W ramach orientacji  zawodowej odbyły się zajęcia edukacyjne  z udzielania  pierwszej pomocy, które prowadził pan Krzysztof Kieliszewski ratownik medyczny i aspirant Komendy Powiatowej Państwej Straźy Pożarnej.