Informacje “Trójki”

Odmierzanie wody metodą praktycznego działania

Drugoklasiści uczestniczyli w zajęciach z odmierzania wody metodą praktycznego działania. Porównywali pojemność oraz odmierzali wodę za pomocą butelek: ćwierć litrowych, pół litrowych,  litrowych i butelki  pięciolitrowej.