Informacje “Trójki”

MAJ – informacja o płatnościach za obiady

Uczniowie – 70,00 zł
Nauczyciel – 140,00 zł
Dorośli – 151,20 zł

Płatne do 08 -go maja

Konto do opłat za obiady


Zespół Szkół Publicznych nr 3
ul. B. Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew

nr konta 09 8407 0003 0019 1274 2000 0002

z dopiskiem imię i nazwisko dziecka opłata za obiad / (nazwa miesiąca)

Za każdy dzień spóźnienia z należnością naliczane będą odsetki.

Wyciąg z zarządzenia nr 5/FN/2011 Dyrektora ZSP nr 3 w Pleszewie w sprawie odpłatności za posiłki:

  • Opłatę wnosi się z góry, do 8 dnia każdego miesiąca;
  • Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane będą ustawowe odsetki;
  • Odpis na żywienie w przypadku nieobecności ucznia w okresach trzech kolejnych i więcej dni;
  • Zwrot kosztów następuje na podstawie wcześniejszego zgłoszenia, nr telefonu 608813671;
  • Brak zgłoszenia nieobecności jest równoznaczny z płaceniem 100% za wyżywienie;