Informacje “Trójki”

Konkursy ekologiczne

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie -Wielkopolskie Centrum Recyklingu organizuje dwa konkursy pn.:

  1. Zbiórka Surowców Wtórnych pt. ,,Region Czysty na 6 IV Edycja 2021/2022”,
  2. konkurs plastyczny pt. ,,Świat ratuję – aluminium odzyskuję” 

W tym roku w ramach powyższych konkursów dodatkowe nagrody indywidualne i grupowe przewidział Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie.

Nadesłane surowce wtórne oraz place plastyczne zostaną ocenione i nagrodzone przez Burmistrza, a następnie przekazane do dalszej oceny do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie -Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

Szczegóły  w regulaminach zamieszczonych niżej. Zachęcamy do licznego udziału, informacji udzielą wam również wychowawcy klas.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast