Informacje “Trójki”

Komunikat Dyrektora ZSP nr 3 w Pleszewie

Szanowni Państwo!!!

W związku z planowanym na dzień 8 kwietnia 2019 roku bezterminowym strajkiem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie informuje, iż w dniach trwania strajku szkoła nie będzie mogła zapewnić opieki uczniom i przedszkolakom. Dlatego też prosimy Was Rodzice, abyście na czas od 8 kwietnia 2019 r zapewnili opiekę swoim dzieciom.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na stronie internetowej szkoły, szkolnym Facebooku, e-dzienniku oraz w komunikatach wywieszanych na drzwiach wejściowych szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor ZSP nr 3

w Pleszewie