Informacje “Trójki”

Jak motywować dziecko do systematycznego uczenia się

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO

DO SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ?

DROGI RODZICU!

» stwórz dziecku przyjazną, pełną ciepła rodzinnego atmosferę, postaraj się uśmiechać, okazuj życzliwość i wsparcie;

» dostrzegaj sukcesy i starania dziecka, podkreślaj jego mocne strony;

» okazuj życzliwe zainteresowanie sprawami szkolnymi dziecka, rozmawiaj i pytaj, czego dziecko się nauczyło;

» w razie potrzeby pomóż dziecku;

» zachęcaj do samooceny;

» wdrażaj dziecko do systematyczności, naucz dobrej organizacji pracy;

» kiedy pojawią się problemy, nie krytykuj, nie oceniaj, dodaj otuchy;

» pozwól, aby dziecko przejęło odpowiedzialność za naukę;

» rozmawiaj z dzieckiem o jego zainteresowaniach, celach i planach na przyszłość;

» chwal dziecko za osiągnięcia, ale także za włożony wysiłek;

» nie porównuj dziecka do rodzeństwa czy  kolegów;

» zachęcaj, aby mówiło o swoich uczuciach;

» staraj się unikać atmosfery napięcia;