Informacje “Trójki”

Trójka w maju – wytyczne

Dyrektor  Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w informuje, że:

  1. Od 4 maja 2021 roku w klasach I – III szkoły podstawowej przywraca się naukę stacjonarną.
  2. Do 14 maja 2021 roku w klasach IV – VIII kontynuuje się naukę zdalnie w dotychczasowej formie według obowiązującego planu.
  3. Od 4 maja do 14 maja 2021 roku wprowadza się nowy przydział sal lekcyjnych dla klas I-III w budynku B oraz harmonogram wchodzenia do budynku:
  4. Od 17 maja 2021 do 28 maja 2021 uczniowie klas IV – VIII przechodzą w tryb nauczania hybrydowego według poniższego harmonogramu:

17- 21.05.2021 – I tydzień

Nauka stacjonarna w szkole

Klasy

Nauka zdalna w domu

Klasy

4b, 5b, 6b, 6f, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c 4a, 4c, 4d, 5a, 6a, 6c, 6d, 6e, 7a, 7e, 7f

24 – 28.05.2021  – II tydzień

Nauka stacjonarna w szkole

Klasy

Nauka zdalna w domu

Klasy

4a, 4c, 4d, 5a, 6a, 6c, 6d, 6e, 7a, 7e, 7f 4b, 5b, 6b, 6f, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c

 

  1. Od 31 maja 2021 wszyscy uczniowie klas I – VIII wracają do nauczania w trybie stacjonarnym.
  2. W szkole obowiązują dotychczasowe wytyczne przeciwepidemiczne GIS i MEiN, m.in. :
    1) zachowanie dystansu społecznego,

2) obowiązkowe noszenie maseczek zakrywających usta i nos w obrębie części wspólnych budynku,

3) do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe.

  1. Dowóz autobusem szkolnym zgodnie z harmonogramem.
  2. Świetlica szkolna, biblioteka oraz stołówka będą funkcjonowały bez zmian.

Z poważaniem Dorota Bystrzycka

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego Szanowni Rodzice! Drodzy Rodzice – zapoznajcie się! 

Zasady obowiązują od 4 maja 2021 roku.

Klasa Zmiana Sala lekcyjna Godziny

przyjścia

Wejście do budynku B
1a

 

II 12 pon, wt, pt 11.35

śr, czw 10.30

główne
1b II 15 pon, czw 10.50

wt, śr, pt 11.50

od boiska w szczycie budynku
1c I 15 pon – pt

7.40

od boiska w szczycie budynku
2a I 16 pon – pt

7.50

od boiska w szczycie budynku
2b II 16 pon, wt, czw11.45

śr, pt 10.45

od boiska w szczycie budynku
2c I 6 pon – pt

7.40

boczne od strony boiska
2d II 14 pon, śr 10.45

wt, czw, pt 11.45

boczne od strony boiska
3a I 13 pon – pt

7.50

boczne od strony boiska
3b I 14 pon – pt

7.45

boczne od strony boiska
3c I 7 pon –pt

7.40

od boiska w szczycie budynku
3d II 13 pon, czw, pt  11.50

wt, śr 10.50

boczne od strony boiska

 

Przydział sal lekcyjnych, harmonogram godzin i wejść do budynku B

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast