Informacje “Trójki”

Forum Wspólnie dla Młodych

Forum Wspólnie dla Młodych

Realizowany przez: Stowarzyszenie Ago-Trójka w Pleszewie

Opiekun projektu: Grzegorz Jenerowicz

Cel: Stworzenie warunków do współpracy w lokalnym środowisku na rzecz młodzieży i z młodzieżą, poprzez wymianę doświadczeń i dokonanie diagnozy środowiska dającej szanse na wspólne działania w przyszłości.

Odbiorcy projektu: Przedstawiciele Stowarzyszenia Ago – Trójka – gospodarz Forum. Przedstawiciel PFDiM jeżeli będzie to możliwe. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z rejonu zajmujących się sprawami młodzieży. Przedstawiciele władz samorządowych – wiceburmistrz, któremu podlega m.in. edukacja, kierownik wydziału Edukacji. Dyrektorzy szkół oraz pedagodzy. Opiekunowie szkolnych Samorządów Uczniowskich oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Planujemy także udział przedstawicieli Rad Rodziców. Przedstawiciele instytucji działających na rzecz młodzieży lub przynajmniej ta problematyka się u nich pojawia: Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy. Wskazany jest także udział przedstawicieli samorządu powiatowego.

Opis projektu: Projekt polega na przeprowadzeniu jednodniowego lokalnego forum Programu “Równać Szanse” w Pleszewie.Efektem Forum będzie nawiązanie kontaktów między osobami i organizacjami zajmującymi się działaniem na rzecz młodzieży w Mieście i Gminie Pleszew. Przedstawiciele organizacji poznają się osobiście, uzyskają możliwość bezpośrednich kontaktów, powstanie baza danych organizacji, łatwo dostępna dla wszystkich zainteresowanych (liczba zebranych danych) Zrobienie pierwszego kroku do dokonania diagnozy sytuacji, mocnych i słabych stron, z uwzględnieniem poglądów i spostrzeżeń różnych podmiotów i osób (zebrane informacje) Przygotowanie informacji o przebiegu i efektach forum (artykuły prasowe, biuletyn, informacje na stronach internetowych) Powstanie “lokalnej koalicji” na rzecz wyrównywania szans – faktyczna współpraca uczestników forum w przyszłości.

Budżet projektu: 8 304 zł
Dotacja: 5 000 zł
Rocznik: RS 2011
Nitka: Fora Lokalne I

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast