Informacje “Trójki”

Egzamin gimnazjalny

UWAGA UCZNIOWIE

KLAS TRZECICH GIMNAZJUM

środa 18 kwietnia 2018 – egzamin (część humanistyczna)

czwartek 19 kwietnia 2018 – egzamin (część mat.– przyr.)

piątek 20 kwietnia 2018 – egzamin (język obcy)

 

  • Do szkoły przychodzicie na godzinę 8.15 – wypoczęci i po śniadaniu
  • Pamiętajcie o legitymacji szkolnej i odpowiednim stroju
  • Na egzamin można przynieść tylko przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem i na matematykę linijkę
  • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
  • Nie wolno używać korektora
  • Możecie zabrać małą butelkę z wodą
  • Na rozwiązanie zadań macie 60 minut w przypadku egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz 90 minut z języka polskiego. Czas pracy z zestawem z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut, a z zestawem z matematyki – 90 minut. Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym trwa 60 minut, podobnie na poziomie rozszerzonym

Wykorzystajcie dobrze ten czas

  • Pamiętajcie – żadne zadanie nie może zostać bez próby rozwiązania. Nawet zadanie rozwiązane częściowo może być pozytywnie ocenione
  • Podczas egzaminów pracujcie samodzielnie
  • Przystąpienie do wszystkich części egzaminu i uzyskanie zaświadczenia o wyniku jest warunkiem ukończenia Gimnazjum i w dużej mierze będzie decydować o Waszej przyszłości

POWODZENIA!

18, 19, 20 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć

dla uczniów klas  II Gimnazjum oraz uczniów Szkoły Podstawowej.