Informacje “Trójki”

Dzień Wolontariatu w Trójce

Stowarzyszenie Ago-Trójka wystąpiło z wnioskiem konkursowym “Minigranty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych – organizator konkursu – wysoko oceniła złożony projekt i przyznała grant. Wykonawcą zadania, noszącego tytuł “Dzień wolontariatu w Trójce”, jest Szkolny Klub Wolontariatu. Celem projektu jest przybliżenie idei wolontariatu wśród uczniów i nauczycieli, wzmocnienie wizerunku wolontariusza szkolnego i przełamanie stereotypów na jego temat oraz promowanie Szkolnego Klubu Wolontariatu w środowisku szkolnym. Autorki zadania, pani Patrycja Kamińska-Wieruszewska i pani Agnieszka Witkowska, chciały też zwrócić uwagę na korzyści wynikające z działalności wolontariackiej i osobisty rozwój wolontariuszy.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast