Informacje “Trójki”

Dzień bez dzwonków w Trójce

Jutro w naszej szkole nie będzie dzwonków!

Uczniowie sami muszą pilnować czasu, kiedy rozpoczynają się poszczególne lekcje, aby na czas na nie wrócić po przerwie.

Uczniowie mogą przynieść zegarki  na rękę (jeśli mają), aby łatwiej było im kontrolować czas.

Będą zegary na korytarzach i w klasach.