Informacje “Trójki”

Drugoklasiści w Muzeum Regionalnym

Drugoklasiści w Muzeum Regionalnym brali udział w zajęciach edukacyjnych, które poprowadziła Pani Iwona Wieruszewska. Podziwiali, także piękną wystawę ,, Przyroda Ziemi Pleszewskiej”.