Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

21.04.2020 egzamin ósmoklasisty – język polski

22.04.2020  egzamin ósmoklasisty – matematyka

23.04.2020 egzamin ósmoklasisty – język angielski

07.05.2020 Święto Szkoły

12.06.2019 piątek po Bożym Ciele