Informacje “Trójki”

Debata na temat “Telefony w szkole”

Uczniowie klasy 3a gimnazjum w ramach zajęć z języka angielskiego wzięli udział w debacie klasowej na temat “Telefony w szkole”. Debatę rozpoczął moderator nakreślając problem, który obserwujemy na co dzień. Ćwicząc swoje umiejętności językowe uczestnicy debaty (podzieleni na dwie grupy) prezentowali argumenty za lub przeciw dotyczące korzystania z telefonów na terenie szkoły. Po gorącej dyskusji moderator ponownie zabrał głos podsumowując racje obu stron.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast