Informacje “Trójki”

Czy wolontariat, to wariant dla mnie?

Czy wolontariat, to wariant dla mnie? – to tytuł projektu realizowanego w naszej szkole od 2013 roku w ramach współpracy z Zespołem Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość”. Celem projektu jest promocja wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Gimnazjaliści współpracują z uczniami szkoły specjalnej, podzieleni na grupy lub pary opiekują się jednym dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Przed rozpoczęciem zajęć młodzież jest przygotowywane do tego zadania. Odbywają się rozmowy z panią Patrycją Kamińską- Wieruszewską, która jest pomysłodawczynią i koordynatorką projektu, z panią Aliną Walendowską – psychologiem w Zespole Szkół Specjalnych i koordynatorką projektu „Pomost Przyjaźni” oraz starszymi wolontariuszami. Na spotkaniach charakteryzowane są dzieci niepełnosprawne intelektualnie, ich zachowania, omawiane są sposoby reagowania w różnych sytuacjach. Uczestnicy projektu znają swoich podopiecznych i ich upodobania, wiedzą, jak radzić sobie z trudnymi często reakcjami dzieci. Finalnym zadaniem uczestników projektu jest udział w corocznych obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, jako wolontariusze.

Wymiernym efektem realizowanego projektu jest podejmowanie wolontariackich działań przez osoby, które uczestniczyły w zadania, a obecnie są absolwentami naszej szkoły. Natomiast, we wszystkich uczestnikach, projekt wzbudza empatię wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami i uczy poszanowania godności drugiego człowieka.
Projekt jest dynamiczny i rozwija się. W 2015 roku dołączyła pani Beata Bandosz z nową grupą młodzieży chętnej podjąć wolontariackie zadania. Pionierami projektu, wraz z panią Patrycją Kamińską-Wieruszweską, byli uczniowie klasy sportowej, którzy uczestniczyli w zadaniu w latach 2013-2015, a obecnie są absolwentami szkoły.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast