Informacje “Trójki”

Czy wolontariat, to wariant dla mnie?

W roku szkolnym 2017/2018 klasa II c gimnazjum przystąpiła do realizacji projektu „Czy wolontariat, to wariant dla mnie?” Miejscem realizacji projektu jest Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie, gdzie wdrożono program „Pomost przyjaźni”. Celem projektu jest budzenie empatii, uwrażliwianie na krzywdę, zwracanie uwagi na prawo jednostki do indywidualności i poszanowania godności drugiego człowieka. Jest to kolejna, trzecia klasa gimnazjalna, uczestnicząca w projekcie, którego koordynatorką jest pani Patrycja Kamińska-Wieruszewska.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast