Informacje “Trójki”

Próbne egzaminy klas ósmych

W dniach od 17.03.2021r. do 19.03.2021r. odbędą się próbne egzaminy dla klas ósmych: 17.03.2021r. język polski – czas pisania 120 minut + 60 minut dla ucznia z wydłużonym czasem, 18.03.2021r. matematyka – czas pisania 100 minut + 50 minut dla ucznia z wydłużonym czasem, 19.03.2021r.  język obcy nowożytny 90 minut + 45 minut dla ucznia z wydłużonym czasem . Egzamin odbędzie się w sali gimnastycznej oraz w salach nr 5, 6, 7, 8 w budynku B.

Uczniowie przychodzą według wyznaczonego harmonogramu. Uczniowie dojeżdżający mogą skorzystać ze szkolnego autobusu zgodnie z obowiązującym rozkładem kursów. Bilety otrzymają od opiekuna dowozów. Dojeżdżający uczniowie czas przed egzaminem i po egzaminie spędzają w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela, mają możliwość odjazdu o godzinie 12.40. W tych dniach obowiązuje stój galowy.

Klasa Godzina przyjścia do szkoły
Klasa VIII a 8.30
Klasa VIII b 8.40
Klasa VIII c 8.50

Uczniowie ustawiają się przy wejściu do sali gimnastycznej od strony boiska oraz przy głównym wejściu do budynku B według poniższej listy, która będzie obowiązywała podczas pisania egzaminu z języka polskiego i matematyki.

Sala gimnastyczna (41 uczniów):

klasa 8a: nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 (15 uczniów)

klasa 8b: nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 (14 uczniów)

klasa 8c: nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (12 uczniów)

Sala nr 5 (11 uczniów):

klasa 8a nr 4, 12, 20, 28;  klasa 8b nr 3, 11, 19, 27; klasa 8c nr 4, 12, 20

Sala nr 6 (11 uczniów):

klasa 8a nr 2, 10, 18, 26; klasa 8b nr 1, 9, 17, 25; klasa 8c nr 2, 10, 18

Sala nr 7 (10 uczniów):

klasa 8a nr 6, 14, 22, 30; klasa 8b nr 5, 13, 21; klasa 8c nr 6, 14, 22

Sala nr 8 (9 uczniów):

klasa 8a nr 8, 16, 24; klasa 8b nr 7, 15, 23; klasa 8c nr 8, 16, 24

Podział uczniów na język obcy nowożytny w dniu 19.03.2021r.  zostanie wywieszony na drzwiach wejściowych do budynku B.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły w dniu egzaminu.
 4. Przed wejściem do szkoły uczeń otrzyma plastikową torbę wraz z naklejką na swoje imię i nazwisko, w którą zapakuje swoje rzeczy osobiste (kurtka, plecak, itp.) i powiesi na wieszaku przed salą, w której pisze egzamin.
 5. Po zakończonym egzaminie uczeń zabiera swoje rzeczy, a torbę foliową zostawia na kolejne dni egzaminów.
 6. Przed wejściem do budynku szkoły należy obligatoryjnie dokonać dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji będzie umieszczony przed wejściem do szkoły, jak również w każdej sali egzaminacyjnej.
 7. Na egzamin nie wnosimy zbędnych rzeczy: książek, maskotek, telefonów komórkowych lub innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 8. Podczas egzaminu korzystamy wyłącznie z własnych przyrządów piśmienniczych i linijki. Niedopuszczalne jest pożyczanie przyborów od innych zdających.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowujemy odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz mamy zakryte usta i nos maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych na czas pisania egzaminu.
 11. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel,
  b) wychodzi do toalety,
  c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszcza salę.
 12. Jeśli w sali egzaminacyjnej wśród zdających znajdzie się uczeń chorujący na alergię i wykazujący objawy takie jak: katar, kaszel lub łzawienie, to pozostali współuczestniczący w egzaminie zostaną o tym fakcie poinformowani tak, aby nie interpretować objawów choroby jako ‘niepokojących’. Rodzice ucznia chorującego na alergię zobowiązani są do przekazania tej informacji do wychowawcy klasy (szczególnie przy nasilonych objawach).
 13. Po skończonym egzaminie uczniowie nie mogą się gromadzić np. przy wejściu do szkoły, zaleca się komunikowanie za pomocą telefonów lub mediów społecznościowych.
 14. Przypominamy, że uczniowie podczas egzaminu mają mieć do okazania ważne legitymacje szkolne.

Więcej informacji na stronie: Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast