Informacje “Trójki”

BEZPIECZNE FERIE i PIERWSZA POMOC

BEZPIECZNE FERIE i PIERWSZA POMOC to tematyka dzisiejszego spotkania z ratownikiem medycznym, strażakiem, policjantami i przedstawicielką WOPR. Dziękujemy za świetny pomysł na omówienie tak trudnej i jednocześnie ważnej tematyki, w tak przystępny sposób.