Informacje “Trójki”

Arkusze do egzaminu próbnego dla ósmoklasisty – matematyka

Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach oraz poniżej:

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100) wersja X

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych (OMAP_660)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)

Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

Powodzenia! Kolejne arkusze – już jutro.