Informacje “Trójki”

Aktualne zasady w Trójce

Aktualne procedury bezpieczeństwa – harmonogram dla wszystkich klas na nowy rok szkolny 2021/2022 znajduje się w zakładce COVID

https://trojka.pleszew.pl/covid/

Prosimy o zapoznanie się!

Organizacja pracy w ZSP 3 w Pleszewie – wersja skrócona

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH 2021/2022

Budynek A                    Budynek B

sala klasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sala klasa
4 7e 7 7c
5 komp 8 8e
7 6b/7d 12 8a
8 7f 13 8f
9 7a 14 8c
10 5a/6a 15 8d
11 5c 16 8b
12 5d
13 5b
14 7b
17 IIb/IIc
18 Ia/Ic
19 IIIb/IIa
20 IIIa
21 Ib/Id
22 IIId/IIIc
23 4c
24 4d
28 4b
29 4a

Harmonogram przychodzenia do szkoły, miejsce spędzania przerw

edukacja wczesnoszkolna i klasy 4

 

  • W klasach 1-3– dyżur pełnią nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • W klasach 4 – dyżury pełnią nauczyciele kończący lekcje z uczniami bezpośrednio przed przypadającą przerwą
Klasa Sala Godziny przychodzenia do szkoły Wejście do

budynku

Przerwy międzylekcyjne
1a 18 10.50 – poniedziałek, czwartek

11.50 – wtorek, środa, piątek

Główne A

– schodami w dół do szatni

4 – korytarz

5,7 -boisko

6- śnadaniowa

1b 21 11.50 – poniedziałek, wtorek, środa

10.50 – czwartek, piątek

Główne A

– schodami w dół do szatni

4 – boisko

5,7 -korytarz

6- śniadaniowa

1c 18 7.40 (klasa dojeżdżająca) Główne A

– schodami w dół do szatni

1,4 – korytarz

2- śnadaniowa

3 -boisko

1d 21 8.00 Główne A

– schodami w dół do szatni

1,4 – boisko

2 – przerwa śniadaniowa

3 – korytarz przy sali

2a 19 7.55 Główne A

– schodami w dół do szatni

 1,4 – boisko

2 – przerwa śniadaniowa

3 – korytarz przy sali

2b 17 10.45 – poniedziałek, środa

11.40 – wtorek, czwartek, piątek

Główne A

– schodami w dół do szatni

4 – boisko

5,7 -korytarz

6- śniadaniowa

2c 17 7.40 (klasa dojeżdżająca) Główne A

– schodami w dół do szatni

1,4 – boisko

2 – przerwa śniadaniowa

3 – korytarz przy sali

3a 20 7.55 Główne A

– schodami w dół do szatni

4 – korytarz

5,7 -boisko

6- śnadaniowa

3b 19 11.40 – poniedziałek, czwartek, piątek

10.40 – wtorek, środa

Główne A

– schodami w dół do szatni

4 – boisko

5,7 -korytarz

6- śniadaniowa

3c 22 7.40 (klasa dojeżdżająca) Główne A

– schodami w dół do szatni

1,4 – korytarz

2- śnadaniowa

3 -boisko

3d 22 10.40 – poniedziałek, czwartek

11.40 – wtorek, środa, piątek

Główne A

– schodami w dół do szatni

4 – korytarz

5,7 -boisko

6- śnadaniowa

4a 29 7.45 Główne A

– schodami w dół do szatni

1,4,6 – boisko

2- śnadaniowa

3,5 -korytarz

4b 28 7.50 Główne A

– schodami w dół do szatni

1,4,6 – korytarz

2- śnadaniowa

3,5 -boisko

4c 23 7.40 – Główne A

– schodami w dół do szatni

1,4,6 – boisko

2- śnadaniowa

3,5 -korytarz

4d 24 7.50 Główne A

– schodami w dół do szatni

1,4,6 – korytarz

2- śnadaniowa

3,5 -boisko

 

UWAGA!

Jeżeli do sal lekcyjnych 23, 24, 28, 29 wchodzą uczniowie innych klas, wychodzą na przerwy zgodnie z harmonogramem obowiązującym  w danej sali.

Harmonogram wejść do szkoły, przerw międzylekcyjnych

dla uczniów klas 5-8, budynek A i B

Dyżur pełnią nauczyciele, którzy kończą daną lekcję z klasą bezpośrednio przed przerwą.

Harmonogram dla klas  5-7 budynek A

Uczniowie z sali lekcyjnej Godzina Wejście

 

Przerwy

międzylekcyjne

4 7.55 Wejście główne

schodami w górę

obok sekretariatu

1,4,6 – korytarz

2- śniadaniowa

3,5 – boisko

5 7.50 Wejście główne

schodami w górę

obok sekretariatu

1,4,6 – boisko

2- śniadaniowa

3,5 – korytarz

7 7.45 Wejście główne

schodami w górę

obok sekretariatu

1,4,6 – korytarz

2- śniadaniowa

3,5 – boisko

8 7.50 Wejście główne

schodami w górę

obok sekretariatu

1,4,6 – boisko

2- śniadaniowa

3,5 – korytarz

9 7.45 Wejście główne

schodami w górę

obok sekretariatu

1,4,6 – korytarz

2- śniadaniowa

3,5 – boisko

10 7.45 wejście boczne

od  boiska

 

1,4,6 – boisko

2- śniadaniowa

3,5 – korytarz

11 7.50 wejście boczne

od  boiska

 

1,4,6 – korytarz

2- śniadaniowa

3,5 – boisko

12 7.50 wejście boczne

od  boiska

 

1,4,6 – boisko

2- śniadaniowa

3,5 – korytarz

13 7.55 wejście boczne

od  boiska

 

1,4,6 – korytarz

2- śniadaniowa

3,5 – boisko

14 7.40 wejście boczne

od  boiska

 

1,4,6 – boisko

2- śniadaniowa

3,5 – korytarz

Uczniowie wychodzą na przerwy tymi samymi wejściami, którymi przychodzą do szkoły.

UWAGA!

Jeżeli uczniowie wchodzą do sal innych niż przydzielona dla danej klasy, to wychodzą na przerwy zgodnie z harmonogramem obowiązującym  w danej sali.

 

Harmonogram dla klas 7-8 budynek B

Uczniowie, z sali lekcyjnej Godzina Wejście

 

Przerwy

międzylekcyjne

7 7.45 Wejście w szczycie budynku B 1,3,5 – boisko

2-śniadaniowa

4,6 – korytarz

8 7.50 Wejście w szczycie budynku B 1,3,5 – korytarz

2-śniadaniowa

4,6 – boisko

12 7.45 Wejście boczne do budynku B od strony boiska 1,3,5 – boisko

2-śniadaniowa

4,6 – korytarz

13 7.50 Wejście boczne do budynku B od strony boiska 1,3,5 – korytarz

2-śniadaniowa

4,6 – boisko

14 7.45 Wejście boczne do budynku B od strony boiska 1,3,5 – boisko

2-śniadaniowa

4,6 – korytarz

15 7.50 Wejście w szczycie budynku B 1,3,5 – korytarz

2-śniadaniowa

4,6 – boisko

16 7.40 Wejście w szczycie budynku B 1,3,5 – boisko

2-śniadaniowa

4,6 – korytarz

Uczniowie wychodzą na przerwy tymi samymi wejściami, którymi przychodzą do szkoły.

UWAGA!

Jeżeli uczniowie wchodzą do sal innych niż przydzielona dla danej klasy, to wychodzą na przerwy zgodnie z harmonogramem obowiązującym  w danej sali.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast