Informacje “Trójki”

2 listopada

Poniedziałek 2 listopada 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów klas I -VIII. Uczniom klas I – III zapewniamy opiekę w świetlicy, która  jest czynna w ustalonych  godzinach. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów wynika z godzin do dyspozycji dyrektora i w tym dniu nie będzie lekcji stacjonarnych i zdalnych.