Rekrutacja – Szkoła Podstawowa

Proces rekrutacji

Dokumenty na rok szkolny 2016/ 2017 należy składać w terminie 1.03.2016 – 31.03.2016.
Termin uzupełniający 4.05.2016 – 6.05.2016.

Czynności związane z naborem do szkoły podstawowej

Szczegółowy harmonogram wraz z datami podano w dokumencie "Harmonogram - terminy"

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Kontakt w sprawach rekrutacji

Romana Garcon sekretariat_compressed
Obsługa sekretariatu
Romana Garcon
20170216_084555
Obsługa sekretariatu
Aleksandra Michalska