Informacje „Trójki”

Płatności za obiady – Grudzień 2018

Uczniowie – 52,50 zł
Nauczyciel – 105,00 zł
Dorośli –    113,40 zł

Płatne do 08 -go grudnia