Informacje „Trójki”

Płatności za obiady – czerwic

Uczniowie – 49,00 zł
Nauczyciel – 98,00 zł
Dorośli –105,84 zł

Płatne do 8 -go czerwca