Informacje „Trójki”

Płatności za obiady – marzec

Uczniowie – 66,50 zł
Nauczyciel – 133,00 zł
Dorośli –143,64 zł

Płatne do 08 -go marca