Informacje „Trójki”

Płatności za obiady – wrzesień

Uczniowie – 63,00 zł
Nauczyciel – 126,00 zł
Dorośli – 136,08 zł

Płatne do 14 -go września