Informacje „Trójki”

Płatności za obiady – grudzień

Uczniowie – 56,00 zł
Nauczyciel – 112,00 zł
Dorośli –120,96 zł

Płatne do 08 -go grudnia